ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย

 


  

  เอาล่ะถ้าเขาฟังเสียงตัวเองจากเครื่องบันทึกเสียงเขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคมแต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top