ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885.

 


  

  เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณของนูเคทิสโดยผู้ค้นพบฟินเดอร์พีเทรี่ในปี
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top