ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ...

 


  เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลียตามที่ใครๆก็รู้กันและออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรและอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top