ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เขาไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจ เขาคิดเข้าข้างตัวเอง มีธรรมะ มีธรรมะของตัวเอง

 


  เขาไม่เห็นแก่ตัวเห็นอกเห็นใจเขาคิดเข้าข้างตัวเองมีธรรมะมีธรรมะของตัวเอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top