ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้

 


  อย่าปักใจเชื่อง่ายๆว่าแค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยจะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top