ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 


  หากดูโรเชอก็ยังคงมาที่นี่คุณพ่อของคุณจะคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top