ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ว่าใครตอบรับคำเชิญ ฉันจะได้เรียกเขามาคุย เพื่อจะถามว่าเขาคนนั้นคือใคร.

 


  

  ว่าใครตอบรับคำเชิญฉันจะได้เรียกเขามาคุยเพื่อจะถามว่าเขาคนนั้นคือใคร
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top