ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน

 


  มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมากและมีข้อกำหนดชัดเจนในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้จะดำเนินการได้นานแค่ไหน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top