ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฟังนะ ถึงแม้ว่ายามันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ตาม แต่ฉันไม่ได้ขโมยยาเสพติดพวกนั้น

 


  ฟังนะถึงแม้ว่ายามันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ตามแต่ฉันไม่ได้ขโมยยาเสพติดพวกนั้น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top