ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง

 


  พวกเขาลืมความละอายใจและเกียรติยศชื่อเสียงและโยนวิทยาศาสตร์และอารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้งและปิดกล่องแพนโดร่าที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top