ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและ เบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตาม กฎของตนเอง

 


  พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและเบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตามกฎของตนเอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top