ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ผู้คนที่ฟื้นกลับมาเป็นคนมาช่วยพวกเรา ช่วยให้พวกเรามีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ เราต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือ

 


  ผู้คนที่ฟื้นกลับมาเป็นคนมาช่วยพวกเราช่วยให้พวกเรามีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่เราต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top