ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น

 


  บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหากไม่ว่าผู้ถือหุ้น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top