ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย แต่ฉันว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นก็ แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว ฉันประทับใจนะ

 


  นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยแต่ฉันว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นก็แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัวฉันประทับใจนะ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top