ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นั่นคือกติกา และข้าต้องเตือนเจ้าว่า... หนึ่งในสอง พูดความจริงเสมอ และหนึ่งในสอง พูดความเท็จเสมอ

 


  นั่นคือกติกาและข้าต้องเตือนเจ้าว่าหนึ่งในสองพูดความจริงเสมอและหนึ่งในสองพูดความเท็จเสมอ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top