ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ท่านแม่ ข้าอยากเอาภาระที่ต้องแบกรับไว้ทั้งหมด ออกจากหลังข้า แล้ววิ่งไปหาท่านที่พูยอ แต่ก็ทำไม่ได้\i ( AY1) }

 


  ท่านแม่ข้าอยากเอาภาระที่ต้องแบกรับไว้ทั้งหมดออกจากหลังข้าแล้ววิ่งไปหาท่านที่พูยอแต่ก็ทำไม่ได้
i
  • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
  • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
  • /AY1/ [CMU]
  • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
  • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top