ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น

 


  ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหินจากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายและเร็วๆนี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสินดังกล่าวข้างต้น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top