ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถ้าพวกผู้ถือหุ้นได้ยินว่า ผมโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้า โดนขังไว้กับพวกจิตแพทย์ ที่สามารถประกาศให้ผมไร้สมรรถภาพได้ เมื่อนั้นผมก็ต้องยอมยกธุรกิจเวรทั้งหมดนี่

 


  ถ้าพวกผู้ถือหุ้นได้ยินว่าผมโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้าโดนขังไว้กับพวกจิตแพทย์ที่สามารถประกาศให้ผมไร้สมรรถภาพได้เมื่อนั้นผมก็ต้องยอมยกธุรกิจเวรทั้งหมดนี่
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top