ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถ้าผมได้รับการอุปการะ แต่กลับถูกทิ้งเพราะ"ฮงแทซอง"อีกคนหนึ่ง และยิ่งถ้า"ฮงแทซอง"คนนั้น ทอดทิ้งพี่สาวที่ผมรักมาก

 


  

  ถ้าผมได้รับการอุปการะแต่กลับถูกทิ้งเพราะฮงแทซองอีกคนหนึ่งและยิ่งถ้าฮงแทซองคนนั้นทอดทิ้งพี่สาวที่ผมรักมาก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top