ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ?

 


  

  ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่างและการพัฒนาที่ผิดทางและบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบาเป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top