ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ต่อความเสียสละของพวกเขา และมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเรา.. ว่าบางครั้ง มาตราการมากมายที่เราวางไว้

 


  ต่อความเสียสละของพวกเขาและมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าบางครั้งมาตราการมากมายที่เราวางไว้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top