ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์

 


  ตั้งแต่แฮลคือความสามารถในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงานโดยความช่วยเหลือของมนุษย์มันก็ตัดสินใจเขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top