ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ 10 ทางด้านซ้าย แนวทแยงซ้ายของกระดูก ชิ้นที่ T6 และทางขวาของ กระดูกสะบัก

 


  ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครงชิ้นที่ทางด้านซ้ายแนวทแยงซ้ายของกระดูกชิ้นที่และทางขวาของกระดูกสะบัก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top