ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ช่าย ผมจะบอกคุณว่า ไม่ต้องบอกผมอีกก็ได้ เพื่อน เพราะผมบอกคุณไปแล้ว ผมกลับมาแล้ว

 


  

  ช่ายผมจะบอกคุณว่าไม่ต้องบอกผมอีกก็ได้เพื่อนเพราะผมบอกคุณไปแล้วผมกลับมาแล้ว
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top