ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันเคยเวทนามานักแต่นักแล้ว ก่อปัญหามากมาย หลังจากปาร์ตี้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิด ความผิดพลาดอะไรสำหรับฉัน ที่จะเป็นฝ่ายจบเรื่องก่อน เพราะว่าฉันไม่อยากให้ใคร มาปั่นหัวฉันอีก

 


  ฉันเคยเวทนามานักแต่นักแล้วก่อปัญหามากมายหลังจากปาร์ตี้แต่นั่นไม่ได้ทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรสำหรับฉันที่จะเป็นฝ่ายจบเรื่องก่อนเพราะว่าฉันไม่อยากให้ใครมาปั่นหัวฉันอีก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top