ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจทั้งหมด แต่ดูเหมือนว่าพลังนั่นถูก ยึด และหยุดไว้ด้วยยากพวกนั้น

 


  ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าพลังนั่นถูกยึดและหยุดไว้ด้วยยากพวกนั้น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top