ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีก ฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ

 


  ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีกฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top