ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี

 


  ฉันจะสมมติว่าเป็นเพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่าว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กรมานานหลายปี
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top