ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

จากบัตรผ่านทางด่วนของเธอ, เธอไปที่เจอร์ซี่ เทนไพรค์ ลงจากทางด่วนใกล้กับสถานบินนิวอาร์ค

 


  จากบัตรผ่านทางด่วนของเธอเธอไปที่เจอร์ซี่เทนไพรค์ลงจากทางด่วนใกล้กับสถานบินนิวอาร์ค
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top