ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

คำบรรยายดาวน์โหลดได้จาก Podnapisi .NET ( N EH1 T)

 


  คำบรรยายดาวน์โหลดได้จาก
NET
  • ตาข่ายดักสัตว์: ตาข่าย, แห, ร่างแห [Lex2]
  • เครือข่าย: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [Lex2]
  • จับด้วยตาข่าย: ทอดแห, ดักด้วยแห [Lex2]
  • สุทธิ (ราคา): ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว [Lex2]
  • (เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร. [Hope]
  • (adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้ [Nontri]
  • (n) อวน,แห,ตาข่าย,มุ้ง,เครื่องจับ [Nontri]
  • (vt) ดักด้วยตาข่าย,ทอดแห,จับ,ครอบ [Nontri]
  • /N EH1 T/ [CMU]
  • (v) /n'ɛt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top