ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ความถี่และรูปแบบของเสียง เมื่อเทียบกับเสียงของเธอแล้ว ตรงกันกับ เสียงที่ถูกเข้ารหัส ที่มาจากเสียงของเธอ

 


  

  ความถี่และรูปแบบของเสียงเมื่อเทียบกับเสียงของเธอแล้วตรงกันกับเสียงที่ถูกเข้ารหัสที่มาจากเสียงของเธอ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top