ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ครูอยากให้สองคนนั้นตระหนักถึง ความร้ายแรงของอาชญกรรมที่ตนก่อขึ้ และได้ซาบซึ้งถึงความสำคัญของชีวิต

 


  ครูอยากให้สองคนนั้นตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญกรรมที่ตนก่อขึ้และได้ซาบซึ้งถึงความสำคัญของชีวิต
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top