ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์

 


  ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคืซึ่งเสด็จมาหาเราเพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top