ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ

 


  

  การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศเป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top