ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ

 


  

  การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลผสมดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยากแต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็กคนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหาปริศนาของแบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top