ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

{ \fnSimHei \bord1 \shad1 \pos ( P AA1 S)(200, 288) } () () (xiǎng) (xiǎng)我們 (wǒ men)革命 (gé mìng)先輩 (xiān bèi)

 


 
pos
  • (พีโอเอส) ย่อมาจาก point of sale (ณ จุดขาย) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code reader) [Hope]
  • /P AA1 S/ [CMU]
  • /P IY1 OW1 EH1 S/ [CMU]
  • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
  • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
  • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
  • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
  • (そう) (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [EDICT]
  • (xiǎng, ㄒㄧㄤˇ) to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss [CE-DICT]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top