Search result for

*สโลแกน*

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สโลแกน, -สโลแกน-
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สโลแกน(n) slogan, Syn. คติพจน์, คำขวัญ, คำคม, Example: พวกทำโฆษณาสมัยใหม่ต้องคิดสโลแกนแปลกๆ มาแข่งขันกัน, Thai Definition: ข้อความจำง่ายใช้สำหรับโฆษณา, Notes: (อังกฤษ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Their corporate slogan should be: " Enemies of Reality."ช่าย มันควรมีสโลแกนว่า "ศัตรูแห่งความเป็นจริง" eXistenZ (1999)
Therefore, I've come up with a new slogan.ผมเลยไปคิดสโลแกนมาใหม่ Robots (2005)
Now, Cappy, I want your department to push our new slogan.แค็ปปี้ ผมอยากให้แผนกของคุณ เริ่มโปรโมทสโลแกนใหม่เลย Robots (2005)
But that's not part of the motto, so you're not supposed to learn that.แต่มันไม่เข้ากับสโลแกน ลูกไม่ต้องไปจำมันหรอก The Pursuit of Happyness (2006)
Now I need you to repeat this slogan to every student across campus.เอาล่ะผมอยากให้คุณทุกคนทวน สโลแกนเมื่อกี๊อีกครั้งซิ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
He's from Edo time period he was the first person in Japan to come up with a sales sloganเขาอยู่ในสมัยเอโดะ เขาเป็นคนแรกในญี่ปุ่น ที่สร้างสโลแกนการขาย Sapuri (2006)
I was in my office with dr.สโลแกนหาเสียงของผม L.D.S.K. (2005)
Well, that sounds very much like the Buy More customer policy that I've notice you have some issue with.เหมือนสโลแกนร้านเราเลย นายมีเรื่องอะไรกับ... Chuck Versus the Helicopter (2007)
I write slogans for Weight-Not this weight reduction company that my sister runs.ฉันเขียนสโลแกนให้กับ Weight-Not ซึ่งเป็นสถาบันลดน้ำหนัก ที่พี่สาวฉันทำงานอยู่ Music and Lyrics (2007)
Well, I think that if a business chooses to classify itself asก็ฉันคิดว่าถ้าตั้งสโลแกนแบบนั้นแล้ว... . Strange Love (2008)
Not much of a campaign slogan--ไม่เห็นเหมือนในสโลแกน The Scarlet Letter (2009)
It's like the slogan says, "The Physics is theoretical, but the fun is real."ห้องวิจัย เป็นมากกว่าเกมส์ เหมือนกับ สโลแกนมัน "ฟิสิกส์เป็นเรื่องทฤษฎี" แต่ความสนุกเป็นเรื่องจริง The Guitarist Amplification (2009)
I mean, what do you do for fun?สโลแกนของพวกเขาคือ : Edge of Darkness (2010)
He's always shouting out that slogan.เขามักจะตะโกนสโลแกน ออกมาดังๆ เสมอ The Body and the Bounty (2010)
Look on that paper. We came up with a whole list of slogans.ดูที่กระดาษนั่น เราเขียนพวกสโลแกนไว้ Down the Block There's a Riot (2010)
Check out his campaign slogan.ดูสโลแกนหาเสียงเขาซิ 25 to Life (2010)
It'll be called Zizes, and the slogan will be "You just got Ziced!"จะตั้งชื่อรายการว่า Zizes ตามชื่อสกุล แล้วก็จะมีสโลแกนว่า "คุณเพิ่งโดน Ziced!" Sexy (2011)
That's a pretty old brochure, dude.นั่นฟังดูเหมือน สโลแกนเก่าๆเลยนะ เพื่อน Pot O' Gold (2011)
Their motto is "Dog is my Co-Pilot".ไม่หรือ? สโลแกนของพวกเขาคือ "น้องหมา คือ นักบินร่วมของเรา" Deadline (2011)
YIPPEE-KI-YAY.ขโมยสโลแกนได้ไง The Expendables 2 (2012)
They're being accused of coming up with a deceptive slogan.เขาถูกฟ้อง เรื่องออกสโลแกนหลอกลวง Discovery (2012)
Sweetheart, that could be the name of my autobiography.ที่รัก ขอซื้อเป็นสโลแกนประจำดัวเลยนะ Iron Man 3 (2013)
Human Edibles. "We're tasty.""กินเราได้นะ เราอร่อย!" (สโลแกน) The Sun (2013)
This place is so dope" our new slogan.ที่นี่เจ๋งชะมัด!" เป็นสโลแกนใหม่พอดี The Sound and the Fury (2015)
Everyone in this room helped Renautas become what is today by staying true to our mission statement:ทุกคนในห้องนี้ช่วยให้เรนอตัสมีวันนี้ โดยยึดมั่นกับสโลแกนบริษัท Under the Mask (2015)
Still workin' on the slogan.ยังทำตามสโลแกนเดิมซำเหมอ Brujo (2015)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Their corporate slogan should be: " Enemies of Reality."ช่าย มันควรมีสโลแกนว่า "ศัตรูแห่งความเป็นจริง" eXistenZ (1999)
Therefore, I've come up with a new slogan.ผมเลยไปคิดสโลแกนมาใหม่ Robots (2005)
Now, Cappy, I want your department to push our new slogan.แค็ปปี้ ผมอยากให้แผนกของคุณ เริ่มโปรโมทสโลแกนใหม่เลย Robots (2005)
But that's not part of the motto, so you're not supposed to learn that.แต่มันไม่เข้ากับสโลแกน ลูกไม่ต้องไปจำมันหรอก The Pursuit of Happyness (2006)
Now I need you to repeat this slogan to every student across campus.เอาล่ะผมอยากให้คุณทุกคนทวน สโลแกนเมื่อกี๊อีกครั้งซิ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
He's from Edo time period he was the first person in Japan to come up with a sales sloganเขาอยู่ในสมัยเอโดะ เขาเป็นคนแรกในญี่ปุ่น ที่สร้างสโลแกนการขาย Sapuri (2006)
I was in my office with dr.สโลแกนหาเสียงของผม L.D.S.K. (2005)
Well, that sounds very much like the Buy More customer policy that I've notice you have some issue with.เหมือนสโลแกนร้านเราเลย นายมีเรื่องอะไรกับ... Chuck Versus the Helicopter (2007)
I write slogans for Weight-Not this weight reduction company that my sister runs.ฉันเขียนสโลแกนให้กับ Weight-Not ซึ่งเป็นสถาบันลดน้ำหนัก ที่พี่สาวฉันทำงานอยู่ Music and Lyrics (2007)
Well, I think that if a business chooses to classify itself asก็ฉันคิดว่าถ้าตั้งสโลแกนแบบนั้นแล้ว... . Strange Love (2008)
Not much of a campaign slogan--ไม่เห็นเหมือนในสโลแกน The Scarlet Letter (2009)
It's like the slogan says, "The Physics is theoretical, but the fun is real."ห้องวิจัย เป็นมากกว่าเกมส์ เหมือนกับ สโลแกนมัน "ฟิสิกส์เป็นเรื่องทฤษฎี" แต่ความสนุกเป็นเรื่องจริง The Guitarist Amplification (2009)
I mean, what do you do for fun?สโลแกนของพวกเขาคือ : Edge of Darkness (2010)
He's always shouting out that slogan.เขามักจะตะโกนสโลแกน ออกมาดังๆ เสมอ The Body and the Bounty (2010)
Look on that paper. We came up with a whole list of slogans.ดูที่กระดาษนั่น เราเขียนพวกสโลแกนไว้ Down the Block There's a Riot (2010)
Check out his campaign slogan.ดูสโลแกนหาเสียงเขาซิ 25 to Life (2010)
It'll be called Zizes, and the slogan will be "You just got Ziced!"จะตั้งชื่อรายการว่า Zizes ตามชื่อสกุล แล้วก็จะมีสโลแกนว่า "คุณเพิ่งโดน Ziced!" Sexy (2011)
That's a pretty old brochure, dude.นั่นฟังดูเหมือน สโลแกนเก่าๆเลยนะ เพื่อน Pot O' Gold (2011)
Their motto is "Dog is my Co-Pilot".ไม่หรือ? สโลแกนของพวกเขาคือ "น้องหมา คือ นักบินร่วมของเรา" Deadline (2011)
YIPPEE-KI-YAY.ขโมยสโลแกนได้ไง The Expendables 2 (2012)
They're being accused of coming up with a deceptive slogan.เขาถูกฟ้อง เรื่องออกสโลแกนหลอกลวง Discovery (2012)
Sweetheart, that could be the name of my autobiography.ที่รัก ขอซื้อเป็นสโลแกนประจำดัวเลยนะ Iron Man 3 (2013)
Human Edibles. "We're tasty.""กินเราได้นะ เราอร่อย!" (สโลแกน) The Sun (2013)
This place is so dope" our new slogan.ที่นี่เจ๋งชะมัด!" เป็นสโลแกนใหม่พอดี The Sound and the Fury (2015)
Everyone in this room helped Renautas become what is today by staying true to our mission statement:ทุกคนในห้องนี้ช่วยให้เรนอตัสมีวันนี้ โดยยึดมั่นกับสโลแกนบริษัท Under the Mask (2015)
Still workin' on the slogan.ยังทำตามสโลแกนเดิมซำเหมอ Brujo (2015)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top