ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ombres

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ombres-, *ombres*, ombre
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
หนัง[n.] (nang) EN: shadow puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play   FR: théâtre d'ombres [m]
นกเดินดงเล็กปากยาว[n. exp.] (nok doēn dong lek pāk yāo) EN: Dark-sided Thrush   FR: Grive à grand bec [m] ; Grive à long bec [f] ; Grive à flancs sombres [f]
นกจับแมลงสีคล้ำ[n. exp.] (nok jap malaēng sī khlam) EN: Dark-sided Flycatcher   FR: Gobemouche de Sibérie [m] ; Gobemouche à flancs sombres [m] ; Gobemouche fuligineux [m]
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ[n. exp.] (nok krajit khīo pīk søng thaēp) EN: Two-barred Warbler   FR: Pouillot à deux barres [m] ; Pouillot à pattes sombres [m] ; Pouillot ardoisé [m]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
ทฤษฎีจำนวน[n. exp.] (thritsadī jamnūan) EN: number theory)   FR: théorie des nombres [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top