ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

below ( B IH0 L OW1)-the ( DH AH0)-knee ( N IY1) amputation ( AE2 M P Y AH0 T EY1 SH AH0 N)-- make ( M EY1 K) a ( AH0) transverse ( T R AE0 N Z V ER1 S) incision ( IH2 N S IH1 ZH AH0 N) at ( AE1 T) the ( DH AH0) mid ( M IH1 D)-shaft ( SH AE1 F T) of ( AH1 V) the ( DH AH0) tibia ( T IH1 B IY0 AH0), elevate ( EH1 L AH0 V EY2 T) the ( DH AH0) peosteum and ( AH0 N D) cut ( K AH1 T) the ( DH AH0) tibia ( T IH1 B IY0 AH0) and ( AH0 N D) fibula ( F IH1 B Y AH0 L AH0) with ( W IH1 DH) a ( AH0) bone ( B OW1 N) saw ( S AO1), ligate the ( DH AH0) vascular ( V AE1 S K Y AH0 L ER0) bundles ( B AH1 N D AH0 L Z) and ( AH0 N D) release ( R IY0 L IY1 S) the ( DH AH0) tourniquet ( T ER1 N IH2 K IH0 T).

 


 
below
 • อยู่ตอนใต้[Lex2]
 • อยู่ข้างล่าง: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ [Lex2]
 • (บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก ###S. lower,underneath [Hope]
 • (adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้ [Nontri]
 • (pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้ [Nontri]
 • /B IH0 L OW1/ [CMU]
 • /B IY0 L OW1/ [CMU]
 • (a) /b'ɪl'ɒu/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
knee
 • หัวเข่า: เข่า [Lex2]
 • (นี) n. เข่า,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่า,แตะด้วยเข่า [Hope]
 • (n) เข่า,ตัก [Nontri]
 • /N IY1/ [CMU]
 • (n) /n'iː/ [OALD]
amputation
 • (n) การตัด(แขน,ขา) [Nontri]
 • /AE2 M P Y AH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌæmpjut'ɛɪʃən/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
transverse
 • ตามขวาง[Lex2]
 • ทแยง[Lex2]
 • สิ่งที่ตัดขวาง[Lex2]
 • ทางลัด[Lex2]
 • (แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง,ข้าม,ผ่าน,ตัดขวาง,ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง,สิ่งที่อยู่คนละมุม,สิ่งที่ไขว้,สิ่งที่ตัดขวาง. ###SW. transversely adj. transverseness n. ###S. diagonal [Hope]
 • (adj,n) ตามขวาง [Nontri]
 • /T R AE0 N Z V ER1 S/ [CMU]
 • (j) /tr'ænzvɜːʳs/ [OALD]
incision
 • การผ่าตัด: ศัลยกรรม [Lex2]
 • (อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด ###S. cut, gash, section [Hope]
 • (n) การตัด,รอยผ่า,รอยเชือด,แผล,การแกะสลัก [Nontri]
 • /IH2 N S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪns'ɪʒn/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
mid
 • ตรงกลาง: กึ่งกลาง [Lex2]
 • ตรงกลาง[Lex2]
 • กลาง: ตรงกลาง, จุดกลาง [Lex2]
 • (มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง [Hope]
 • (adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ [Nontri]
 • (n) ตอนกลาง,ตรงกลาง,ตำแหน่งกลาง [Nontri]
 • (pre) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง [Nontri]
 • /M IH1 D/ [CMU]
 • (j) /mɪd/ [OALD]
shaft
 • ด้าม: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ [Lex2]
 • ทางเดิน[Lex2]
 • การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ถ่อด้วยคานไม้: ดันด้วยไม้ยาว [Lex2]
 • กระทำอย่างไม่ยุติธรรม[Lex2]
 • (ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่ [Hope]
 • /SH AE1 F T/ [CMU]
 • (n) /ʃ'aːft/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
tibia
 • กระดูกหน้าแข้ง: กระดูกชิ้นใหญ่ (ในสองชิ้น) ของส่วนหน้าแข้ง [Lex2]
 • ปล้องขาของแมลง[Lex2]
 • (ทิ'เบีย) n. กระดูกแข้งปล้องที่4ของขาแมลง pl. tibiae,tibias -tibial adj. [Hope]
 • /T IH1 B IY0 AH0/ [CMU]
 • /T IH1 B Y AH0/ [CMU]
 • (n) /t'ɪbɪəʳ/ [OALD]
elevate
 • ยกระดับขึ้น: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น [Lex2]
 • ให้กำลังใจ[Lex2]
 • (เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ ###S. lift up [Hope]
 • (vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น [Nontri]
 • /EH1 L AH0 V EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɛlɪvɛɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
cut
 • การขาดเรียน[Lex2]
 • การลดลง[Lex2]
 • ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • คมพอ (ที่จะตัดได้)[Lex2]
 • ง่ายต่อการหั่น[Lex2]
 • จ้วงแทง[Lex2]
 • ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)[Lex2]
 • ตัด[Lex2]
 • ตัดต่อ[Lex2]
 • ถูกบาด: ถูกแล่ [Lex2]
 • ทรงผม[Lex2]
 • ทำให้เป็นแผล[Lex2]
 • แบบเสื้อ[Lex2]
 • เป็นทางลัด[Lex2]
 • แผลถูกบาด[Lex2]
 • รอยตัด: รอยเฉือน [Lex2]
 • ลดปริมาณลง[Lex2]
 • (คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด, [Hope]
 • (n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน [Nontri]
 • (vt) ตัด,หั่น,ฟัน,ตัดราคา,ตัดสัมพันธ์,หยุดการแสดง,หนีเรียน [Nontri]
 • /K AH1 T/ [CMU]
 • (v) /k'ʌt/ [OALD]
fibula
 • กระดูกน่อง: กระดูกขาชิ้นนอกซึ่งอยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า [Lex2]
 • (ฟิบ'บิวละ) n. กระดูกน่อง. ###SW. fibular adj. [Hope]
 • /F IH1 B Y AH0 L AH0/ [CMU]
 • (n) /f'ɪbjulə/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • /W IH0 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
bone
 • กระดูก[Lex2]
 • วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์[Lex2]
 • ถอดกระดูก: เอากระดูกออก [Lex2]
 • เรียนอย่างหนัก: มุมานะ, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • (โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน) [Hope]
 • (n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง [Nontri]
 • (vt) แคะกระดูกออก [Nontri]
 • /B OW1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɒun/ [OALD]
saw
 • เลื่อย[Lex2]
 • สุภาษิตโบราณ: คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์ [Lex2]
 • ใช้เลื่อยตัดออก[Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของ see[Lex2]
 • (ซอ) n. เลื่อย,เครื่องมือเลื่อย vt. เลื่อย,เลื่อยออก vi. ใช้เลื่อย,ตัดด้วยเลื่อย,กริยาช่อง 2 ของ see ###SW. sawer n. ###S. saying [Hope]
 • (n) เลื่อย [Nontri]
 • (vt) เลื่อยไม้ [Nontri]
 • (vt) pt ของ see [Nontri]
 • /S AO1/ [CMU]
 • (v) /s'ɔː/ [OALD]
  [see]
 • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
 • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
 • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
 • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
 • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
 • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
 • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
 • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
 • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
 • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
 • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
 • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
 • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
 • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
 • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (v) /s'iː/ [OALD]
ligate
 • ผูก: มัด, รัด [Lex2]
 • (ไล'เกท) vt. ผูก,มัด,รัด,รัดเส้นโลหิตที่มีเลือดไหลออกอยู่. ###SW. ligative adj. ###S. tie [Hope]
 • (vt) ผูก,มัด,รัด [Nontri]
vascular
 • เกี่ยวกับท่อหรือหลอด: ประกอบด้วยท่อหรือหลอด [Lex2]
 • (แวส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยท่อหรือหลอด (นำส่งของเหลว,โลหิต,น้ำเหลืองหรือน้ำพืช) . ###S. vasculose,vasculous ###SW. vascularityn. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเส้นเลือด [Nontri]
 • /V AE1 S K Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (j) /v'æskjulər/ [OALD]
bundles
 • /B AH1 N D AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /b'ʌndlz/ [OALD]
  [bundle]
 • มัดหรือห่อ: ห่อ, มัด [Lex2]
 • (บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น) ###SW. bundler n. [Hope]
 • (n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม [Nontri]
 • (vt) ห่อ,มัด,รวบ [Nontri]
 • /B AH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /b'ʌndl/ [OALD]
release
 • ปลดปล่อย: ปล่อยตัว [Lex2]
 • ปลดหนี้[Lex2]
 • ปลดออกจากงาน: ขับออก, ไล่ออก [Lex2]
 • ออกวางจำหน่าย: ออกวางตลาด [Lex2]
 • การปลดปล่อย: การปลดเปลื้อง, การปล่อยเป็นอิสระ [Lex2]
 • การออกข่าว: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์ [Lex2]
 • n. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์ [Hope]
 • (n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น [Nontri]
 • (vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์ [Nontri]
 • /R IY0 L IY1 S/ [CMU]
 • (v) /r'ɪl'iːs/ [OALD]
tourniquet
 • เครื่องห้ามเลือด: สายรัดห้ามเลือด [Lex2]
 • (เทอร์'นะคิท) n. เครื่องห้ามโลหิต,สายรัดห้ามโลหิต [Hope]
 • (n) การขันชะเนาะ,เครื่องห้ามเลือด [Nontri]
 • /T ER1 N IH2 K IH0 T/ [CMU]
 • (n) /t'uəʳnɪkɛɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top