ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Yeah ( Y AE1), I ( AY1) know ( N OW1) it ( IH1 T) sounds like ( S AW1 N D Z L AY1 K) a ( AH0) funky ( F AH1 NG K IY0) club ( K L AH1 B) for ( F AO1 R) podiatrists but ( B AH1 T) I've ( AY1 V) been ( B IH1 N) speaking with ( S P IY1 K IH0 NG W IH1 DH) Japanese ( JH AE2 P AH0 N IY1 Z)- Americans ( AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z) in ( IH0 N) the ( DH AH0) past ( P AE1 S T) few ( F Y UW1) days ( D EY1 Z) who ( HH UW1) say ( S EY1) that ( DH AE1 T) our ( AW1 ER0) crime ( K R AY1 M) wave ( W EY1 V) is ( IH1 Z) reminiscent ( R EH2 M AH0 N IH1 S AH0 N T) of ( AH1 V) a ( AH0) secret ( S IY1 K R AH0 T) band ( B AE1 N D) of ( AH1 V) ninja ( N IH1 N JH AH0) thieves ( TH IY1 V Z) who ( HH UW1) once ( W AH1 N S) operated ( AA1 P ER0 EY2 T AH0 D) in ( IH0 N) Japan ( JH AH0 P AE1 N).

 


 
Yeah
 • หมายถึง yes[Lex2]
 • (เย) adv. ใช่,จ๊ะ,=yes [Hope]
 • /Y AE1/ [CMU]
 • (a) /j'ɛəʳ/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
sounds like
  [sound like]
 • ดูเหมือน[Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
funky
 • ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง)[Lex2]
 • รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ): รู้สึกไม่ค่อยดี [Lex2]
 • ติดดิน: ง่ายๆ, พื้นๆ [Lex2]
 • (ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน. [Hope]
 • /F AH1 NG K IY0/ [CMU]
 • (j) /f'ʌŋkiː/ [OALD]
club
 • ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย [Lex2]
 • ตี (ด้วยไม้): ตีด้วยไม้กระบอง [Lex2]
 • ไพ่ดอกจิก[Lex2]
 • ไม้ตีกอล์ฟ[Lex2]
 • ไม้พลอง: ไม้ตะบอง, ไม้กระบอง [Lex2]
 • รวมกลุ่ม: รวมกัน [Lex2]
 • สถานเริงรมย์: ไนต์คลับ [Lex2]
 • สโมสร: สมาคม [Lex2]
 • (คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน ###S. staff, [Hope]
 • (n) ไม้กระบอง,ไม้พลอง,ดิ้ว,สโมสร,ชมรม,คลับ [Nontri]
 • (vi) รวมหัวกัน,ช่วยกัน,ร่วมกัน [Nontri]
 • (vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม [Nontri]
 • /K L AH1 B/ [CMU]
 • (v) /kl'ʌb/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • /B IH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
speaking with
  [speak with]
 • พูดกับ: เอ่ยกับ [Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว [Lex2]
Japanese
 • เกี่ยวกับญี่ปุ่น[Lex2]
 • คนญี่ปุ่น: ชาวญี่ปุ่น [Lex2]
 • ภาษาญี่ปุ่น[Lex2]
 • (แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น [Nontri]
 • (n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น [Nontri]
 • /JH AE2 P AH0 N IY1 Z/ [CMU]
 • (n) /ʤˌæpən'iːz/ [OALD]
Americans
  [american]
 • เกี่ยวกับอเมริกา: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา [Lex2]
 • คนอเมริกา: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน [Lex2]
 • (อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา [Nontri]
 • (n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ [Nontri]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • /AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əm'ɛrɪkən/ [OALD]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z/ [CMU]
 • /AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'əm'ɛrɪkənz/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
past
 • อดีต: เวลาที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดในอดีต: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • ที่ผ่านไปแล้ว[Lex2]
 • เลยผ่าน: ผ่าน, หลัง [Lex2]
 • (พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น [Hope]
 • (adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • (n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต [Nontri]
 • (pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต [Nontri]
 • /P AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /paːst/ [OALD]
few
 • น้อย: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย [Lex2]
 • จำนวนไม่มาก: จำนวนน้อย [Lex2]
 • จำนวนน้อย: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย [Lex2]
 • (ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย. ###SW. fewness n. [Hope]
 • (adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย [Nontri]
 • /F Y UW1/ [CMU]
 • (j) /fjuː/ [OALD]
days
 • ระหว่างวัน: ทุกวัน, เกือบทุกวัน [Lex2]
 • (เดซฺ) adv. ในเวลากลางวัน,ระหว่างเวลากลางวัน [Hope]
 • /D EY1 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪz/ [OALD]
  [day]
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
say
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
crime
 • การกระทำที่ผิดศีลธรรม[Lex2]
 • อาชญากรรม[Lex2]
 • (ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย ###S. offense,tort,violation [Hope]
 • (n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา [Nontri]
 • /K R AY1 M/ [CMU]
 • (v) /kr'aɪm/ [OALD]
wave
 • โบกมือ: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ [Lex2]
 • โบกไปมา: ทำให้ขึ้นๆลงๆ [Lex2]
 • เป็นลอน: เป็นคลื่น [Lex2]
 • ทำให้เป็นลอน: ทำให้หยักเป็นลอน [Lex2]
 • คลื่น: ระลอกคลื่น [Lex2]
 • การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ[Lex2]
 • (เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง [Hope]
 • (n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ [Nontri]
 • (vi) เป็นคลื่น,แกว่ง,สะบัด,โบก,ปัด [Nontri]
 • /W EY1 V/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪv/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
reminiscent
 • ซึ่งเตือนให้นึกถึง[Lex2]
 • (เรมมะนิส'เซินทฺ) adj. ชวนรำ-ลึกถึง,เตือนความทรงจำ,เกี่ยวกับการรำลึกถึงอดีต,เป็นของรำลึก [Hope]
 • (adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง [Nontri]
 • /R EH2 M AH0 N IH1 S AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /rˌɛmɪn'ɪsnt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
secret
 • เป็นความลับ: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ [Lex2]
 • ความลับ: ความใน [Lex2]
 • เคล็ดลับ: ตำราลับ, กลวิธีลับ [Lex2]
 • (ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว) ###SW. secretly adv. secretness n. [Hope]
 • (adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง [Nontri]
 • (n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ [Nontri]
 • /S IY1 K R AH0 T/ [CMU]
 • /S IY1 K R IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'iːkrɪt/ [OALD]
band
 • วงดนตรี: แตรวง [Lex2]
 • กลุ่มคน: พวก, คณะ [Lex2]
 • ผูก: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด [Lex2]
 • เชือก[Lex2]
 • สายคาด: สายรัด, แถบ [Lex2]
 • คาดด้วยผ้าแถบ: ผูกด้วยผ้าแถบ [Lex2]
 • แถบคลื่นความถี่: แถบคลื่นวิทยุ [Lex2]
 • พันธะ: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด [Lex2]
 • (แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ ###SW. bander n. [Hope]
 • (n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง [Nontri]
 • (vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม [Nontri]
 • /B AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /b'ænd/ [OALD]
ninja
 • /N IH1 N JH AH0/ [CMU]
thieves
 • /TH IY1 V Z/ [CMU]
 • (v) /th'iːvz/ [OALD]
  [thief]
 • ขโมย: โจร [Lex2]
 • (ธีฟ) n. ขโมย,ผู้ลักทรัพย์ pl. thieves [Hope]
 • (n) ขโมย,ผู้ร้าย,ผู้ลักเล็กขโมยน้อย [Nontri]
 • /TH IY1 F/ [CMU]
 • (n) /th'iːf/ [OALD]
once
 • ณ เวลาหนึ่งในอดีต: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) [Lex2]
 • ทันทีที่[Lex2]
 • หนึ่งครั้ง: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว [Lex2]
 • (วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท [Hope]
 • (adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน [Nontri]
 • /W AH1 N S/ [CMU]
 • (a) /w'ʌns/ [OALD]
operated
 • /AA1 P ER0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɒpərɛɪtɪd/ [OALD]
  [operate]
 • ปฏิบัติ: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน [Lex2]
 • ผ่าตัด[Lex2]
 • ก่อให้เกิดผล[Lex2]
 • (ออพ'พะเรท) v. ทำงาน,ทำ,ปฏิบัติ,ผ่าตัด,เดิน,แล่น,หมุน,ขับ,ทำให้เกิดขึ้น,สู้รบ ###SW. operatable adj. [Hope]
 • /AA1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
 • /AO1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɒpərɛɪt/ [OALD]
Japan
 • ญี่ปุ่น: ประเทศญี่ปุ่น [Lex2]
 • ประเทศญี่ปุ่น[Lex2]
 • ประเทศญี่ปุ่น [LongdoDE]
 • (จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น. ###S. Nippon [Hope]
 • (n) ประเทศญี่ปุ่น [Nontri]
 • /JH AH0 P AE1 N/ [CMU]
 • (n) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
 • (v) /ʤ'əp'æn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top