ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

To ( T UW1) accept ( AE0 K S EH1 P T) that ( DH AE1 T) fear ( F IH1 R) and ( AH0 N D) maintain ( M EY0 N T EY1 N) control ( K AH0 N T R OW1 L) of ( AH1 V) oneself ( W AH2 N S EH1 L F) and ( AH0 N D) one's ( W AH1 N Z) crew ( K R UW1).

 


 
To
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
accept
 • เชื่อ: ยอมรับว่าจริง [Lex2]
 • ต้อนรับ: ยอมรับเข้ากลุ่ม [Lex2]
 • ทำให้ผ่านกระบวนการ[Lex2]
 • ยอมทน[Lex2]
 • ยอมรับการตำหนิ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
 • รับคำเชิญ[Lex2]
 • รับภาระ: รับช่วง, รับเอา [Lex2]
 • เห็นด้วย: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • (แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n. ###S. agree) [Hope]
 • (vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
 • /AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • /AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • (v) /'əks'ɛpt/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (adj,adv,pron,pron,conj) /ðæt/ [OALD]
fear
 • ความกลัว: ความเกรงกลัว, ความตกใจ [Lex2]
 • กลัว: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น [Lex2]
 • ทำให้กลัว: ทำให้หวั่นเกรง [Lex2]
 • (เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว [Hope]
 • (n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต [Nontri]
 • (vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า [Nontri]
 • /F IH1 R/ [CMU]
 • (v,n) /f'ɪəʳr/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
maintain
 • รักษา: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ [Lex2]
 • (เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย. ###SW. maintainable adj. maintainer n. ###S. continue,support,uphold ###A. cease [Hope]
 • (vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง [Nontri]
 • /M EY0 N T EY1 N/ [CMU]
 • (vt) /m'ɛɪnt'ɛɪn/ [OALD]
control
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (vt,n) /k'əntr'ɒul/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
oneself
 • ตนเอง: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง [Lex2]
 • (วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว) ###S. one's self [Hope]
 • (pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง [Nontri]
 • /W AH2 N S EH1 L F/ [CMU]
 • (pron) /w'ʌns'ɛlf/ [OALD]
one's
 • (วันซฺ) คำที่แสดงเป็นเจ้าของของone [Hope]
 • /W AH1 N Z/ [CMU]
crew
 • กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน[Lex2]
 • กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน: กลุ่มเพื่อน [Lex2]
 • เป็นลูกเรือ[Lex2]
 • ลูกเรือ[Lex2]
 • (ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow ###S. squad,group,team [Hope]
 • (n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ [Nontri]
 • /K R UW1/ [CMU]
 • (vi,vi,n (count)) /kr'uː/ [OALD]
  [crow]
 • ขัน[Lex2]
 • คุยโอ้อวด: คุยโว, คุยโต [Lex2]
 • นกกา[Lex2]
 • ร้องแสดงความดีใจ[Lex2]
 • เสียงร้องของนกกา[Lex2]
 • (โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต ###SW. crowingly adv. [Hope]
 • (n) เสียงไก่ขัน,การขัน,กา,อีกา [Nontri]
 • (vi) ขันอย่างไก่ [Nontri]
 • /K R OW1/ [CMU]
 • (vi,n (count)) /kr'ɒu/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top