ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

These ( DH IY1 Z) wreathes of ( AH1 V) smoke ( S M OW1 K) curling ( K ER1 L IH0 NG) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) bowels ( B AW1 AH0 L Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) Earth ( ER1 TH) bear ( B EH1 R) witness to ( W IH1 T N AH0 S T UW1) the ( DH AH0) Earth's ( ER1 TH S) original ( ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L) atmosphere ( AE1 T M AH0 S F IH2 R).

 


 
These
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (adj,pron) /ðiːz/ [OALD]
wreathes
 • (v) /r'iːðz/ [OALD]
  [wreathe]
 • คล้องพวงมาลัย: แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย [Lex2]
 • (รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง ###S. encircle,entwine [Hope]
 • (vt) ร้อยดอกไม้,ประดับพวงมาลัย,โอบ,ล้อม [Nontri]
 • (v) /r'iːð/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
smoke
 • ควัน: ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน [Lex2]
 • สูบบุหรี่: ดูดควัน, สูดควัน [Lex2]
 • (สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่ [Hope]
 • (n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่ [Nontri]
 • (vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /S M OW1 K/ [CMU]
 • (v,n) /sm'ɒuk/ [OALD]
curling
 • เกมการกลิ้งหินบนน้ำแข็ง[Lex2]
 • /K ER1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v,n (uncount)) /k'ɜːʳlɪŋ/ [OALD]
  [curl]
 • เคลื่อนที่เป็นวงเกลียว[Lex2]
 • ดัดผม[Lex2]
 • ทำให้เป็นวง[Lex2]
 • เป็นขดวง[Lex2]
 • ผมเป็นลอน[Lex2]
 • ลายปีในเนื้อไม้[Lex2]
 • สิ่งที่ม้วนหรือเป็นวง[Lex2]
 • (เคิร์ล) {curled,curling,curls} n. ผมหยิก,ผมลอน,ม้วนผม,ลอนผม,สิ่งที่โค้งงอ,ภาวะที่โค้งงอ vi. งอ,หยิก,เป็นวง,เคลื่อนเป็นทางโค้ง ###S. coil [Hope]
 • (n) ผมหยิก,ลอนผม,วง [Nontri]
 • (vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม [Nontri]
 • /K ER1 L/ [CMU]
 • (v,n) /k'ɜːʳl/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (prep) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
bowels
 • ลำไส้: ส่วนใน [Lex2]
 • (n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง [Nontri]
 • /B AW1 AH0 L Z/ [CMU]
 • /B AW1 L Z/ [CMU]
 • (n (count)) /b'auəlz/ [OALD]
  [bowel]
 • ลำไส้[Lex2]
 • (เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง [Hope]
 • /B AW1 AH0 L/ [CMU]
 • (n (count)) /b'auəl/ [OALD]
Earth
 • พื้นดิน: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน [Lex2]
 • มนุษย์: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก [Lex2]
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • (เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์ [Hope]
 • (n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก [Nontri]
 • /ER1 TH/ [CMU]
 • (vt,n (uncount)) /'ɜːʳth/ [OALD]
bear
 • ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
 • ให้กำเนิด: คลอดลูก [Lex2]
 • จดจำไว้ใน่ใจ: ระลึก [Lex2]
 • พยุง: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม [Lex2]
 • รับผิดชอบ[Lex2]
 • ถือ: นำไป [Lex2]
 • ส่งผ่าน(ความคิด)[Lex2]
 • ประพฤติตัว: ปฏิบัติตัว [Lex2]
 • มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง: บ่ายหน้า [Lex2]
 • หมี[Lex2]
 • ผู้เก็งกำไรหุ้น[Lex2]
 • คนอารมณ์ร้าย[Lex2]
 • (แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B [Hope]
 • (n) หมี [Nontri]
 • (vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน [Nontri]
 • /B EH1 R/ [CMU]
 • (v,n (count)) /b'ɛəʳr/ [OALD]
witness to
 • เปิดเผยความจริงของ[Lex2]
Earth's
 • /ER1 TH S/ [CMU]
original
 • ซึ่งเป็นแบบฉบับ: ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก [Lex2]
 • ใหม่: แปลกใหม่ [Lex2]
 • ที่สร้างสรรค์[Lex2]
 • ต้นฉบับ: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ [Lex2]
 • คนที่แปลกไม่เหมือนใคร[Lex2]
 • ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น [LongdoDE]
 • (อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน [Hope]
 • (adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ [Nontri]
 • /ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n (count),adj) /'ər'ɪʤənl/ [OALD]
atmosphere
 • ชั้นบรรยากาศ[Lex2]
 • บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่[Lex2]
 • ภูมิอากาศ: สภาวะอากาศ [Lex2]
 • อากาศ[Lex2]
 • อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์[Lex2]
 • (แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence) [Hope]
 • (n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ [Nontri]
 • /AE1 T M AH0 S F IH2 R/ [CMU]
 • (n) /'ætməsfɪəʳr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top