ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

These ( DH IY1 Z) shafts ( SH AE1 F T S) of ( AH1 V) light ( L AY1 T) cascading ( K AE0 S K EY1 D IH0 NG) onto ( AA1 N T UW0) the ( DH AH0) parishioners ( P ER0 IH1 SH AH0 N ER0 Z)-- it's ( IH1 T S) like ( L AY1 K) you're ( Y UH1 R) invoking ( IH2 N V OW1 K IH0 NG) the ( DH AH0) Nativity ( N AH0 T IH1 V AH0 T IY0).

 


 
These
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
shafts
 • /SH AE1 F T S/ [CMU]
 • (n) /ʃ'aːfts/ [OALD]
  [shaft]
 • ด้าม: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ [Lex2]
 • ทางเดิน[Lex2]
 • การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ถ่อด้วยคานไม้: ดันด้วยไม้ยาว [Lex2]
 • กระทำอย่างไม่ยุติธรรม[Lex2]
 • (ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่ [Hope]
 • /SH AE1 F T/ [CMU]
 • (n) /ʃ'aːft/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
light
 • ความสว่าง[Lex2]
 • จุดไฟ: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ [Lex2]
 • ทำให้สว่าง: ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง [Lex2]
 • ไฟฉาย[Lex2]
 • ไฟแช็ค: ไม้ขีดไฟ [Lex2]
 • ไฟหน้ารถ: ไฟรถยนต์ [Lex2]
 • สว่าง[Lex2]
 • สว่าง: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส [Lex2]
 • สัญญาณไฟ (จราจร): ไฟจราจร [Lex2]
 • แสงสว่าง[Lex2]
 • แหล่งกำเนิดแสง[Lex2]
 • ง่าย: ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา [Lex2]
 • ที่ขึ้นฟู (อาหาร)[Lex2]
 • ที่มีน้ำหนักเบา: ที่มีน้ำหนักน้อย [Lex2]
 • ที่ย่อยง่าย: ที่ไม่หนักท้อง [Lex2]
 • ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)[Lex2]
 • บางเบา[Lex2]
 • เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
 • ไม่เคร่งเครียด: ผ่อนคลาย [Lex2]
 • อ่อน (สี): ซีด, จาง [Lex2]
 • (adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย [Nontri]
 • (n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน [Nontri]
 • (vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • (vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
 • /L AY1 T/ [CMU]
 • (v) /l'aɪt/ [OALD]
cascading
 • /K AE0 S K EY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'æsk'ɛɪdɪŋ/ [OALD]
  [cascade]
 • ตกลงมาเหมือนน้ำตก[Lex2]
 • น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่)[Lex2]
 • ลักษณะเหมือนน้ำตก[Lex2]
 • (แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได ###S. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ [Hope]
 • (n) น้ำตก [Nontri]
 • /K AE0 S K EY1 D/ [CMU]
 • (v) /k'æsk'ɛɪd/ [OALD]
onto
 • ไปยัง[Lex2]
 • (ออน'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ [Hope]
 • (pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ [Nontri]
 • /AA1 N T UW0/ [CMU]
 • /AO1 N T UW0/ [CMU]
 • (in) /'ɒntə/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
parishioners
 • /P ER0 IH1 SH AH0 N ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /p'ər'ɪʃənəz/ [OALD]
  [parishioner]
 • พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา[Lex2]
 • (n) คนที่อยู่ในละแวกวัด,ลูกวัด [Nontri]
 • /P ER0 IH1 SH AH0 N ER0/ [CMU]
 • (n) /p'ər'ɪʃənər/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
you're
 • (ยัวร์) abbr. you are [Hope]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • /Y UW1 R/ [CMU]
 • (v) /juəʳr/ [OALD]
invoking
 • /IH2 N V OW1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪnv'ɒukɪŋ/ [OALD]
  [invoke]
 • ก่อให้เกิด[Lex2]
 • วิงวอน (เทพเจ้า): ขอร้อง, อ้อนวอน [Lex2]
 • ีอ้าง (กฎหมาย)[Lex2]
 • (อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. ###SW. invocable adj. invoker n. ###S. call [Hope]
 • (vt) ภาวนา,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน [Nontri]
 • /IH2 N V OW1 K/ [CMU]
 • (v) /'ɪnv'ɒuk/ [OALD]
Nativity
 • การกำเนิด: การประสูติ, การประสูติของพระเยซู [Lex2]
 • (เนทิฟ'วิที) n. การกำเนิด,การประสูติของพระเยซูคริสต์. pl. antivities ###S. birth ###SW. Nativity n. วันคริสต์มาส [Hope]
 • (n) การเกิด,การประสูติ,การกำเนิด [Nontri]
 • /N AH0 T IH1 V AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /n'ət'ɪvɪtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top