ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) line ( L AY1 N) of ( AH1 V) scrimmage ( S K R IH1 M IH0 JH) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) imaginary ( IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0) transverse ( T R AE0 N Z V ER1 S) line ( L AY1 N) separating ( S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG) the ( DH AH0) offense ( AH0 F EH1 N S) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) defense ( D IH0 F EH1 N S).

 


 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
line
 • การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ความสนใจในงานหรือกิจกรรม: สายงาน, อาชีพ, แวดวง [Lex2]
 • โครงร่าง: รูปร่าง [Lex2]
 • โคลงบรรทัดหนึ่ง: บาทหนึ่งของโคลง [Lex2]
 • จดหมายสั้นๆ: ข้อความ [Lex2]
 • เชือก: สายไฟ [Lex2]
 • เชื้อสาย: ตระกูล, วงศ์ตระกูล [Lex2]
 • แถว: คิว, แนว [Lex2]
 • ทางรถไฟ[Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำให้มีริ้วรอย [Lex2]
 • ทิศทางในการเคลื่อนไหว[Lex2]
 • ธุรกิจการขนส่ง[Lex2]
 • แนวทาง: นโยบาย, วิถีทาง [Lex2]
 • รอยย่น: ริ้วรอย, รอยตีนกา [Lex2]
 • เรียงราย: เป็นแถว [Lex2]
 • ลากเส้น: วาดเส้น, เขียนเส้น [Lex2]
 • สายโทรศัพท์: สายโทรเลข [Lex2]
 • สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร[Lex2]
 • เส้น: สาย [Lex2]
 • เส้นทางคมนาคม: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ [Lex2]
 • เส้นบรรทัด: บรรทัด [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
 • เส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 • เติม: แต่งเติม [Lex2]
 • ปกคลุม[Lex2]
 • ใส่ซับใน: บุ [Lex2]
 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย [LongdoEN]
 • (ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง, [Hope]
 • (n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก [Nontri]
 • (vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว [Nontri]
 • /L AY1 N/ [CMU]
 • (v) /l'aɪn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
scrimmage
 • การตะลุมบอน (กีฬารักบี้): การยื้อแย่ง, การเริ่มต้นเล่นโดยการวางลูกบอลบนพื้นสนาม (อเมริกันฟุตบอล) [Lex2]
 • การโต้แย้งหรือปะทะคารม[Lex2]
 • ตะลุมบอน: ยื้อแย่ง [Lex2]
 • (สคริม'มิจฺ) vt.,vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ยื้อแย่ง,ยืนขนานแย่ง [Hope]
 • /S K R IH1 M IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /skr'ɪmɪʤ/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
imaginary
 • ซึ่งสมมุติขึ้น: ซึ่งไม่มีอยู่จริง [Lex2]
 • (อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ [Hope]
 • (adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน [Nontri]
 • /IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɪm'æʤɪnəriː/ [OALD]
transverse
 • ตามขวาง[Lex2]
 • ทแยง[Lex2]
 • สิ่งที่ตัดขวาง[Lex2]
 • ทางลัด[Lex2]
 • (แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง,ข้าม,ผ่าน,ตัดขวาง,ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง,สิ่งที่อยู่คนละมุม,สิ่งที่ไขว้,สิ่งที่ตัดขวาง. ###SW. transversely adj. transverseness n. ###S. diagonal [Hope]
 • (adj,n) ตามขวาง [Nontri]
 • /T R AE0 N Z V ER1 S/ [CMU]
 • (j) /tr'ænzvɜːʳs/ [OALD]
separating
 • /S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɛpərɛɪtɪŋ/ [OALD]
  [separate]
 • แยก: จับแยก, แบ่งแยก [Lex2]
 • บอกความแตกต่าง: แยกแยะ, วินิจฉัย [Lex2]
 • แยกทาง: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว [Lex2]
 • ซึ่งแยกออกจากกัน[Lex2]
 • ซึ่งแบ่งออก: ซึ่งแตกต่างกัน [Lex2]
 • ซึ่งไม่ต่อเนื่อง: ซึ่งไม่เชื่อมกัน [Lex2]
 • เด่นชัด: ชัดเจน [Lex2]
 • ีซึ่งเป็นอิสระ: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล [Lex2]
 • สิ่งที่แยกออก[Lex2]
 • เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน[Lex2]
 • (เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน. ###SW. separateness n. [Hope]
 • (vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก [Nontri]
 • /S EH1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
 • /S EH1 P ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /S EH1 P R AH0 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɛpərɛɪt/ [OALD]
 • (n) /s'ɛprət/ [OALD]
offense
 • การกระทำผิด: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย [Lex2]
 • การโจมตี: การจู่โจม [Lex2]
 • ความโกรธเคือง: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง [Lex2]
 • (อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี [Hope]
 • /AH0 F EH1 N S/ [CMU]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
defense
 • กองทัพบก: กองทัพ [Lex2]
 • การคุ้มครอง: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา [Lex2]
 • คำให้การ: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน [Lex2]
 • ทนายฝ่ายจำเลย[Lex2]
 • ฝ่ายรับ (ทางกีฬา): ฝ่ายตั้งรับ [Lex2]
 • สิ่งคุ้มกัน: วิธีป้องกัน, เครื่องกั้นขวาง, ด่าน, ปราการ [Lex2]
 • (ดิเฟนซฺ') n. ดูdefence ###SW. defenseness n. ดูdefence [Hope]
 • (n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง [Nontri]
 • /D IH0 F EH1 N S/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top