ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Tell ( T EH1 L) Manager ( M AE1 N AH0 JH ER0) Choi ( CH OY1) to ( T UW1) examine ( IH0 G Z AE1 M IH0 N) the ( DH AH0) hospital ( HH AA1 S P IH2 T AH0 L) admittance ( AH0 D M IH1 T AH0 N S) records ( R AH0 K AO1 R D Z) of ( AH1 V) gunshot ( G AH1 N SH AA2 T) victims ( V IH1 K T AH0 M Z).

 


 
Tell
 • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
 • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
 • เปิดเผย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ[Lex2]
 • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
 • รู้[Lex2]
 • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
 • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
 • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L/ [CMU]
 • (v) /t'ɛl/ [OALD]
Manager
 • ผู้จัดการ: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร [Lex2]
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)[Lex2]
 • (แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร. ###SW. managership n. [Hope]
 • (n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH ER0/ [CMU]
 • /M AE1 N IH0 JH ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /m'ænɪʤər/ [OALD]
Choi
 • /CH OY1/ [CMU]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
examine
 • ไต่สวน: สอบสวน [Lex2]
 • พินิจพิจารณา: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ [Lex2]
 • (อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ ###SW. examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine ###S. scrutinize [Hope]
 • (vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน [Nontri]
 • /IH0 G Z AE1 M IH0 N/ [CMU]
 • (vt) /'ɪgz'æmɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
hospital
 • โรงพยาบาล: โรงหมอ, ร.พ. [Lex2]
 • (ฮอส'พิเทิล) n. โรงพยาบาล [Hope]
 • (n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์ [Nontri]
 • /HH AA1 S P IH2 T AH0 L/ [CMU]
 • (n (count)) /h'ɒspɪtl/ [OALD]
admittance
 • การอนุญาตให้เข้าได้[Lex2]
 • (แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ ###S. entrance,access) [Hope]
 • (n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า [Nontri]
 • /AH0 D M IH1 T AH0 N S/ [CMU]
 • (n (uncount)) /'ədm'ɪtns/ [OALD]
records
 • /R AH0 K AO1 R D Z/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D Z/ [CMU]
 • /R IH0 K AO1 R D Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːdz/ [OALD]
 • (vt) /r'ɪk'ɔːdz/ [OALD]
  [record]
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • /R IH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːd/ [OALD]
 • (vt) /r'ɪk'ɔːd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
gunshot
 • กระสุนปืน[Lex2]
 • (กัน'?ชอท) n. กระสุนปืน,เครื่องกระสุนปืน,ระยะกระสุนปืน,การยิงด้วยปืน. adj. ซึ่งเกิดจากกระสุนปืน ###S. bullet [Hope]
 • (n) เสียงปืน,วิถีกระสุน,กระสุนปืน [Nontri]
 • /G AH1 N SH AA2 T/ [CMU]
 • (n) /g'ʌnʃɒt/ [OALD]
victims
 • /V IH1 K T AH0 M Z/ [CMU]
 • /V IH1 K T IH0 M Z/ [CMU]
 • (n (count)) /v'ɪktɪmz/ [OALD]
  [victim]
 • เหยื่อ: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์ [Lex2]
 • (วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ [Hope]
 • (n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย [Nontri]
 • /V IH1 K T AH0 M/ [CMU]
 • /V IH1 K T IH0 M/ [CMU]
 • (n (count)) /v'ɪktɪm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top