ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

So ( S OW1) as ( AE1 Z) you ( Y UW1) can ( K AE1 N) see ( S IY1), the ( DH AH0) results ( R IH0 Z AH1 L T S) with ( W IH1 DH) this ( DH IH1 S) one ( W AH1 N) human ( HH Y UW1 M AH0 N) subject ( S AH0 B JH EH1 K T)... indicate ( IH1 N D AH0 K EY2 T) unlimited ( AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D) applications ( AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z) for ( F AO1 R) mental ( M EH1 N T AH0 L) disability ( D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0) alone ( AH0 L OW1 N)... such as ( S AH1 CH AE1 Z) retardation ( R IY0 T AA0 R D EY1 SH AH0 N), Alzheimer's ( AE1 L Z HH AY2 M ER0 Z).

 


  

 
So
  • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
  • มาก: เต็มที่ [Lex2]
  • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
  • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
  • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
  • เช่นนั้น [LongdoDE]
  • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
  • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
  • /S OW1/ [CMU]
  • (n) /sɒu/ [OALD]
as
  • ขณะที่[Lex2]
  • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
  • ทั้งๆ ที่[Lex2]
  • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
  • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
  • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
  • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
  • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
  • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
  • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
  • /AE1 Z/ [CMU]
  • /EH1 Z/ [CMU]
  • (cc) /æz/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
can
  • กระป๋อง[Lex2]
  • คุก (คำสแลง)[Lex2]
  • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
  • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
  • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
  • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
  • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
  • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
  • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
  • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
  • /K AE1 N/ [CMU]
  • /K AH0 N/ [CMU]
  • (v) /kæn/ [OALD]
see
  • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
  • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
  • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
  • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
  • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
  • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
  • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
  • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
  • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
  • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
  • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
  • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
  • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
  • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
  • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
  • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
  • /S IY1/ [CMU]
  • (v) /s'iː/ [OALD]
the
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
results
  • /R IH0 Z AH1 L T S/ [CMU]
  • /R IY0 Z AH1 L T S/ [CMU]
  • (v) /r'ɪz'ʌlts/ [OALD]
    [result]
  • เป็นผล: บังเกิดผล, ให้ผล [Lex2]
  • ผลลัพธ์: ผลตอบ, ผลที่ตามมา [Lex2]
  • คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ[Lex2]
  • (รีซัลทฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ [Hope]
  • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,มติ [Nontri]
  • (vi) บังเกิดผล,เป็นผล [Nontri]
  • /R IH0 Z AH1 L T/ [CMU]
  • /R IY0 Z AH1 L T/ [CMU]
  • (v) /r'ɪz'ʌlt/ [OALD]
with
  • ต้าน: ถอน [Lex2]
  • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
  • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
  • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
  • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
  • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
  • /W IH1 DH/ [CMU]
  • /W IH1 TH/ [CMU]
  • (in) /wɪð/ [OALD]
this
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
one
  • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
  • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
  • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
  • เลขหนึ่ง[Lex2]
  • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
  • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
  • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
  • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
  • /W AH1 N/ [CMU]
  • /HH W AH1 N/ [CMU]
  • (n) /wʌn/ [OALD]
human
  • เกี่ยวกับคน: เกี่ยวกับมนุษย์ [Lex2]
  • มนุษย์: คน, คนเรา [Lex2]
  • (ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์ ###S. manlike,mortal,person,man [Hope]
  • (adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์ [Nontri]
  • /HH Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
  • /Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
  • (n) /hj'uːmən/ [OALD]
subject
  • หัวข้อ: ประเด็น, เนื้อหาสาระ [Lex2]
  • สาขาวิชา: วิชา [Lex2]
  • ประชากร: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง [Lex2]
  • ประธานของประโยค[Lex2]
  • มีแนวโน้ม: โน้มเอียงไปทาง [Lex2]
  • อยู่ใต้บังคับบัญชา: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร [Lex2]
  • ซึ่งขึ้นอยู่กับ[Lex2]
  • นำไปสู่[Lex2]
  • ทำให้อยู่ใต้อำนาจ: ควบคุม, ทำให้ยอม [Lex2]
  • (ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม, [Hope]
  • (adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง [Nontri]
  • (n) เรื่อง,คนในบังคับ,ประธาน,วิชา,หัวข้อ [Nontri]
  • (vt) ควบคุม,เอาไว้ในอำนาจ,ทำให้ยอม,เสนอ [Nontri]
  • /S AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
  • /S AH1 B JH IH0 K T/ [CMU]
  • (n) /s'ʌbʤɪkt/ [OALD]
  • (v) /s'əbʤ'ɛkt/ [OALD]
indicate
  • ชี้ทาง: บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น [Lex2]
  • แสดง: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ [Lex2]
  • (อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้. ###SW. indicatable, indicatory adj. ###S. betoken, imply) [Hope]
  • (vt) ชี้บอก,บ่งบอก,แสดง,ทำให้รู้ [Nontri]
  • /IH1 N D AH0 K EY2 T/ [CMU]
  • (v) /'ɪndɪkɛɪt/ [OALD]
unlimited
  • ไร้ขีดจำกัด: ซึ่งไม่มีขอบเขต [Lex2]
  • (อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น. ###SW. unlimitedly adv. ###S. limitless [Hope]
  • (adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ [Nontri]
  • /AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D/ [CMU]
  • /AH0 N L IH1 M IH0 T IH0 D/ [CMU]
  • (j) /'ʌnl'ɪmɪtɪd/ [OALD]
applications
  • /AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
  • (n) /ˌæplɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
    [application]
  • การขอ[Lex2]
  • การใช้: การประยุกต์ใช้ [Lex2]
  • การทา[Lex2]
  • ความสัมพันธ์กัน: ความเกี่ยวข้อง [Lex2]
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
  • (แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ###S. administration,utility, request [Hope]
  • (n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง [Nontri]
  • /AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
  • (n) /ˌæplɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
for
  • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
  • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
  • แทน[Lex2]
  • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
  • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
  • ในฐานะของ[Lex2]
  • ไปยัง[Lex2]
  • ด้วยเหตุที่[Lex2]
  • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
  • แลกกับ[Lex2]
  • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
  • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
  • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
  • /F AO1 R/ [CMU]
  • /F ER0/ [CMU]
  • (in) /fɔːr/ [OALD]
mental
  • เกี่ยวกับจิตใจ: ซึ่งเกิดขึ้นในใจ, ซึ่งผุดขึ้นในใจ [Lex2]
  • บ้า (คำไม่เป็นทางการ): เป็นโรคจิต [Lex2]
  • โกรธอย่างบ้าคลั่ง[Lex2]
  • (เมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับจิตใจ,สำหรับคนไข้โรคจิต [Hope]
  • (adj) ทางใจ,ในใจ,เกี่ยวกับจิตใจ [Nontri]
  • /M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
  • (j) /m'ɛntl/ [OALD]
disability
  • การไร้ความสามารถ: ความพิการ [Lex2]
  • (ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ,การไร้กำลัง,การถูกตัดสิทธิ์ ###S. infirmity [Hope]
  • (n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง [Nontri]
  • /D IH2 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0/ [CMU]
  • /D IH0 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0 Z/ [CMU]
  • (n) /dˌɪsəb'ɪlɪtiː/ [OALD]
alone
  • โดยลำพัง: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง [Lex2]
  • (อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n. ###S. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together) [Hope]
  • (adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา [Nontri]
  • /AH0 L OW1 N/ [CMU]
  • (j) /'əl'ɒun/ [OALD]
such as
  • อย่างเช่น: อาทิ, ได้แก่ [Lex2]
retardation
  • ความปัญญาอ่อน: การมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ช้า [Lex2]
  • สิ่งที่เป็นอุปสรรค: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค [Lex2]
  • (รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า ###SW. retardative,retardtory adj. [Hope]
  • (n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า [Nontri]
  • /R IY0 T AA0 R D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
  • (n) /rˌiːtaːd'ɛɪʃən/ [OALD]
Alzheimer's
  • /AE1 L Z HH AY2 M ER0 Z/ [CMU]
  • /AA1 T S Z HH AY2 M ER0 Z/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top