ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Peacenik ( P IY1 S N IH2 K) manifestos , slogans ( S L OW1 G AH0 N Z), poems ( P OW1 AH0 M Z), quotations ( K W OW0 T EY1 SH AH0 N Z).

 


 
Peacenik
 • /P IY1 S N IH2 K/ [CMU]
manifestos
 • (n (count)) /mˌænɪf'ɛstɒuz/ [OALD]
  [manifesto]
 • แถลงการณ์: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ [Lex2]
 • (แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย [Hope]
 • /M AE2 N AH0 F EH1 S T OW2/ [CMU]
 • /M AE2 N IH0 F EH1 S T OW2/ [CMU]
 • (n (count)) /mˌænɪf'ɛstɒu/ [OALD]
slogans
 • /S L OW1 G AH0 N Z/ [CMU]
 • (n (count)) /sl'ɒugənz/ [OALD]
  [slogan]
 • คำขวัญ: คติ [Lex2]
 • คำโฆษณา[Lex2]
 • (สโล'เกิน) n. คำขวัญ,คติพจน์,คำพาดหัว,คำโฆษณา,เสียงร้องรวมพล,เสียงร้องรบ [Hope]
 • (n) คำขวัญ,เสียงสัญญาณ,คติพจน์,คำโฆษณา [Nontri]
 • /S L OW1 G AH0 N/ [CMU]
 • (n (count)) /sl'ɒugən/ [OALD]
poems
 • /P OW1 AH0 M Z/ [CMU]
 • (n (count)) /p'ɒuɪmz/ [OALD]
  [poem]
 • บทกวี: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว [Lex2]
 • (โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว [Hope]
 • (n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง [Nontri]
 • /P OW1 AH0 M/ [CMU]
 • (n (count)) /p'ɒuɪm/ [OALD]
quotations
 • /K W OW0 T EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /kw'ɒut'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [quotation]
 • สิ่งที่อ้างอิงถึง: การอ้าง, คำอ้างอิง, ราคาปัจจุบัน, ราคาตลาด [Lex2]
 • (โควเท'เชิน) n. สิ่งที่อ้างอิงถึง,การอ้าง,คำอ้างอิง,ราคาปัจจุบัน,ราคาตลาด ###SW. quotative adj. ###S. quote [Hope]
 • (n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง [Nontri]
 • /K W OW0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kw'ɒut'ɛɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top