ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Particularly ( P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0) your ( Y AO1 R) higher ( HH AY1 ER0) functions ( F AH1 NG K SH AH0 N Z), just ( JH AH1 S T) like ( L AY1 K) Hal ( HH AE1 L) was ( W AA1 Z) disconnected ( D IH2 S K AH0 N EH1 K T IH0 D).

 


 
Particularly
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: โดยเจาะจง [Lex2]
 • (adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง [Nontri]
 • /P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • /P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /p'ət'ɪkjuləliː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
higher
 • /HH AY1 ER0/ [CMU]
 • (j) /h'aɪər/ [OALD]
  [high]
 • (ภูเขา, ตึก) สูง[Lex2]
 • (สระ) เสียงสูง[Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • เกียร์สูง[Lex2]
 • ซึ่งอยู่สูง[Lex2]
 • ดี[Lex2]
 • ที่สูง: เนินสูง [Lex2]
 • แพง[Lex2]
 • เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)[Lex2]
 • ร่าเริง: เบิกบาน [Lex2]
 • รุนแรง (ลม): จัด [Lex2]
 • (ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา. ###S. lofty [Hope]
 • (adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า [Nontri]
 • (adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา [Nontri]
 • /HH AY1/ [CMU]
 • (j) /h'aɪ/ [OALD]
functions
 • /F AH1 NG K SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (v) /f'ʌŋkʃənz/ [OALD]
  [function]
 • การทำงาน: การทำหน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่ [Lex2]
 • หน้าที่: บทบาท [Lex2]
 • ทำงาน: ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่ [Lex2]
 • ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f[Lex2]
 • (ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ###S. perform,work,do, [Hope]
 • (n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ [Nontri]
 • (vi) ทำหน้าที่,ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติหน้าที่ [Nontri]
 • /F AH1 NG K SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /f'ʌŋkʃən/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
Hal
 • /HH AE1 L/ [CMU]
 • (n) /h'æl/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
disconnected
 • ซึ่งตัดออกจากกัน: ซึ่งแยกออกจากกัน [Lex2]
 • adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ. ###S. rambling [Hope]
 • /D IH2 S K AH0 N EH1 K T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /dˌɪskən'ɛktɪd/ [OALD]
  [disconnect]
 • ตัดขาดจากกัน: แยกออกจากกัน, แบ่งออก [Lex2]
 • ตัดออก: แยกจากกัน, แบ่งแยก [Lex2]
 • vt. ตัด,แยก. ###SW. disconnecter n . disconnective adj. [Hope]
 • (vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด [Nontri]
 • /D IH0 S K AH0 N EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /dˌɪskən'ɛkt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top