ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Now ( N AW1), this ( DH IH1 S) technique ( T EH0 K N IY1 K) involves ( IH2 N V AA1 L V Z) coating ( K OW1 T IH0 NG) a ( AH0) thin ( TH IH1 N) layer ( L EY1 ER0) of ( AH1 V) thermalized metallic ( M AH0 T AE1 L IH0 K) dust ( D AH1 S T) onto ( AA1 N T UW0) the ( DH AH0) evidence ( EH1 V AH0 D AH0 N S).

 


 
Now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (adv,conj) /nau/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
technique
 • เทคนิค: กลวิธี (เฉพาะด้าน) [Lex2]
 • หลักวิชา: วิชาการ [Lex2]
 • ความสามารถพิเศษ[Lex2]
 • (เทคนิค') n. เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา,ความสามารถทางเทคนิค,วิธีการดึงดูดความสนใจ ###S. craft,style,formula [Hope]
 • (n) ศิลปะ,วิธีการ,หลักวิชา,เทคนิค,ฝีมือ [Nontri]
 • /T EH0 K N IY1 K/ [CMU]
 • (n) /t'ɛkn'iːk/ [OALD]
involves
 • /IH2 N V AA1 L V Z/ [CMU]
 • (vt) /'ɪnv'ɒlvz/ [OALD]
  [involve]
 • เกี่ยวพัน: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน [Lex2]
 • ทำให้พัวพัน: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม [Lex2]
 • (อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ. ###SW. involvement n. involver n. ###S. implicate [Hope]
 • (vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ [Nontri]
 • /IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
 • (vt) /'ɪnv'ɒlv/ [OALD]
coating
 • ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม[Lex2]
 • สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม[Lex2]
 • n. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม [Hope]
 • (n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม [Nontri]
 • /K OW1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (vt,n) /k'ɒutɪŋ/ [OALD]
  [coat]
 • ขนสัตว์: หนังสัตว์ [Lex2]
 • ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม [Lex2]
 • สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ[Lex2]
 • สิ่งที่ห่อหุ้ม: สิ่งปกคลุม, เปลือก [Lex2]
 • เสื้อนอก: เสื้อคลุม [Lex2]
 • ใส่เสื้อคลุม[Lex2]
 • (โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ ###S. cover [Hope]
 • (n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า [Nontri]
 • (vt) ใส่เสื้อ,ปกคลุม,เคลือบ,ชุบ,ฉาบ,หุ้ม,ทา [Nontri]
 • /K OW1 T/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /k'ɒut/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
thin
 • บาง[Lex2]
 • ผอมบาง: บาง, บอบบาง, เรียวเล็ก [Lex2]
 • น้อย: เบาบาง, มีประปราย [Lex2]
 • เจือจาง: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น [Lex2]
 • เบา: ที่มีน้ำหนักน้อย [Lex2]
 • ที่สามารถมองผ่านไปได้: บาง, ที่มองทะลุได้ [Lex2]
 • แผ่วเบา: ที่มีเสียงเบา [Lex2]
 • (สี) ซีด: (สี) จาง, ไม่มีสี [Lex2]
 • ที่ไม่น่าเชื่อถือ[Lex2]
 • อย่างบาง[Lex2]
 • บางลง: น้อยลง [Lex2]
 • ทำให้น้อยลง: ทำให้เล็กลง, ทำให้เบาบาง [Lex2]
 • (ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี. ###SW. thinly adv. thinness n. ###S. slim,skinny [Hope]
 • (adj) บาง,ผอม,น้อย,จาง,ซีด,ใส [Nontri]
 • /TH IH1 N/ [CMU]
 • (v,adj,adv) /th'ɪn/ [OALD]
layer
 • กิ่งตอน[Lex2]
 • ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง[Lex2]
 • ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว[Lex2]
 • ชั้น[Lex2]
 • ทำให้เป็นชั้น[Lex2]
 • แบ่งเป็นชั้นๆ[Lex2]
 • ผู้วาง[Lex2]
 • แม่ไก่ที่วางไข่[Lex2]
 • (เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น ###S. tier [Hope]
 • (n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน [Nontri]
 • /L EY1 ER0/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /l'ɛɪər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
metallic
 • เกี่ยวกับโลหะ: ซึ่งประกอบด้วยโลหะ, ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก [Lex2]
 • (มะแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยโลหะ,เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของโลหะ [Hope]
 • (adj) เหมือนโลหะ,ประกอบด้วยโลหะ [Nontri]
 • /M AH0 T AE1 L IH0 K/ [CMU]
 • (adj) /m'ɪt'ælɪk/ [OALD]
dust
 • ปัดฝุ่น: กระจาย [Lex2]
 • ฝุ่น: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง [Lex2]
 • (ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น [Hope]
 • (n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน [Nontri]
 • (vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น [Nontri]
 • /D AH1 S T/ [CMU]
 • (vt,n (uncount)) /d'ʌst/ [OALD]
onto
 • ไปยัง[Lex2]
 • (ออน'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ [Hope]
 • (pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ [Nontri]
 • /AA1 N T UW0/ [CMU]
 • /AO1 N T UW0/ [CMU]
 • (prep) /'ɒntə/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
evidence
 • พิสูจน์หลักฐาน: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • หลักฐาน: พยานหลักฐาน [Lex2]
 • หลักฐาน [LongdoEN]
 • (เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน ###S. proof [Hope]
 • (n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล [Nontri]
 • (vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน [Nontri]
 • /EH1 V AH0 D AH0 N S/ [CMU]
 • (vt,n (uncount)) /'ɛvɪdəns/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top