ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Mr ( M IH1 S T ER0). Rose ( R OW1 Z) told ( T OW1 L D) you ( Y UW1) the ( DH AH0) purpose ( P ER1 P AH0 S) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) evaluation ( IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N).

 


  

 
Mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
Rose
  [rise]
 • ลุกขึ้น: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น [Lex2]
 • สูงขึ้น: เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • เลื่อนสถานะขึ้น: เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • ลุกฮือ: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้ [Lex2]
 • ยุติการประชุม[Lex2]
 • กำเนิด: เริ่มต้น [Lex2]
 • เจริญเติบโต: เจริญขึ้น [Lex2]
 • ปรากฏ: ผุดขึ้น [Lex2]
 • (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • การเลื่อนขึ้น: การเลื่อนสถานะขึ้น [Lex2]
 • การยกระดับ: ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น [Lex2]
 • การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า[Lex2]
 • แหล่งกำเนิด: จุดเริ่มต้น [Lex2]
 • การก่อจลาจล: การลุกฮือ, การกบฏ [Lex2]
 • (ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น [Hope]
 • (vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น [Nontri]
 • /R AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /r'aɪz/ [OALD]
 • ดอกกุหลาบ: ต้นกุหลาบ [Lex2]
 • สีกุหลาบ: สีชมพูแดง [Lex2]
 • ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ[Lex2]
 • |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ [LongdoDE]
 • |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู [LongdoFR]
 • (โรซ) n. กุหลาบ,นางงาม,ความสบายแห่งชีวิต -v. กริยาช่อง 2 ของ rise [Hope]
 • (n) ดอกกุหลาบ [Nontri]
 • (vt) pp ของ rise [Nontri]
 • /R OW1 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɒuz/ [OALD]
 • (v) /r'ɒuz/ [OALD]
told
 • กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell[Lex2]
 • (โทลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell, -Phr. (all told ทั้งหมดนับทุกคน) [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ tell [Nontri]
 • /T OW1 L D/ [CMU]
 • (v) /t'ɒuld/ [OALD]
  [tell]
 • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
 • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
 • เปิดเผย[Lex2]
 • เปิดเผยความลับ[Lex2]
 • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
 • รู้[Lex2]
 • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
 • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
 • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
 • /T EH1 L/ [CMU]
 • (v) /t'ɛl/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
purpose
 • จุดประสงค์: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • ความต้องการ: ความประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • หน้าที่[Lex2]
 • ตั้งใจ: ตั้งเป้าหมาย [Lex2]
 • (เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์. ###SW. purposeful adj. purposely adj. ###S. inte [Hope]
 • (n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย [Nontri]
 • /P ER1 P AH0 S/ [CMU]
 • (v) /p'ɜːʳpəs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
evaluation
 • การประเมินผล [LongdoEN]
 • /IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /IY0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪvˌælju'ɛɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top